Adatvédelem

Cégünk számára kiemelt fontosságú cél, hogy a Tündér Tisztaság látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Tündér Tempó Clean KFt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő szolgáltatás kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
A Tündér Tiszatság, a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Takarítás során esetleg tudomásunkra jutott információkat harmadik félnek nem továbbítjuk. Jelen Nyilatkozatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat. Az adatkezelési stratégiánk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos törvényeket és jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; – A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések; – A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet; – Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; – A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre; – Az Online Privacy Alliance ajánlásai.
A Tündér Tisztaság honlapja használata során regisztrációra nincs szükség, így, semmilyen adatot nem továbbítunk harmadik személynek, az esetlegesen ÖNÁLLÓAN MEGADOTT adatokat kizárólag a Tündér Tempó Clean Kft.. szolgáltatásainak javítására használjuk fel. Az oldal kizárólag IP címeket használ fel – statisztikai célokra – de ezeket az IP címeket semmilyen módon nem tárolja.
Megosztás